Tallrikar

Tallrikar

Paket Plate 24 cm, 6 st
Paket med 6 st tallrikar.
1599 kr
Paket Deep Plate 22 cm, 6 st
Paket med 6 st djupa tallrikar.
1199 kr
Paket Plate 24 cm, 6 st
Paket med 6 st tallrikar.
1599 kr
Paket Plate 24 cm, 6 st
Paket med 6 st tallrikar.
1599 kr
Paket Deep Plate 22 cm, 6 st
Paket med 6 st djupa tallrikar.
1199 kr