Tillverkning och hållbarhet

Kockums Jernverk tillverkning och hållbarhet

Kockums emaljerade produkter tillverkas på fabriker i Europa som har dokumenterat högsta kvalitet. Det emaljerade stålet tillverkas i centrala Europa i ett högkvalitativt, dokumenterat emaljverk med 60-årig erfarenhet. De fabriker vi arbetar med innehar ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 certifikat och följer de angivna kravstandard som tillämpas. Vårt absolut viktigaste mål är att vi tillverkar hållbara produkter utav högsta möjliga kvalitet under goda förhållanden.Kockums emaljkastruller består av en stålkärna som hettas upp till mellan 700°–900°, därefter behandlas kastrullen med en borosilikatbaserad beläggning (ett extra härdat och tåligt glas) som appliceras i omgångar. Om man ser på processen i ett hållbarhetsperspektiv eller miljöaspekter är emaljerade kokkärl ett mycket miljövänligt alternativ. Under framställning av emalj används endast resurser som finns rikligt i dagens natur, vår jords knappa resurser behöver därmed inte påverkas. Huvudsakligen används kiseldioxid, fältspat, borax, natrium, kalcium och metalloxider som råmaterial för framställning av emalj. Emalj innehåller inga skadliga ämnen. Under produktionen finns det inget behov av organiska lösningsmedel. Glasfodrade produkter kan bearbetas hårt och ge 100% längre livslängd jämfört med andra liknande material. När det gäller kvalitet, driftseffektivitet och ekologi är emalj ett högklassigt ytskydd. Vatten används som dispergeringsmedel under tillverkningen av våra kokkärl. Det betyder ingen förorening för arbetarna och ingen påverkan på miljön. Det använda processvattnet återvinns i moderna avloppsreningsverk och återanvänds i kretsen som nytt processvatten utan att någon skada skett.

Stål, gjutjärn och aluminium används som substrat för glasfodrade ytor. Oavsett vilket substrat som används för glasbeklädnaden ges möjlighet till återvinning. Smältningen gör att kretsen från råmaterial till en färdig produkt inte påverkar eller skadar vår miljö. Emaljerade produkter kan återvinnas utan någon större ansträngning. Det är lätt att föra tillbaka de använda materialen i substanscykeln. Detta minimerar mängden avfall och skyddar våra resurser. Metall kan återvinnas om och om igen. Emalj är icke brandfarligt, och det uppstår ingen luftförorening under återvinningsprocessen. Eftersom emaljen är fri från klor utesluts även bildandet av dioxider. Avfall som bildas under tillverkningsprocessen kan återvinnas, eftersom det här är den punkt där skyddet av resurser börjar. Alla våra produkter är 100% återvinningsbara.


Vårt emaljerade stål är 100% nickelfritt och blyfritt, därför rekommenderas våra köksprodukter för tillagning av mat till nickelallergiker, vilket är en vanlig kontaktallergi. Våra emaljerade köksartiklar är även det perfekta materialet för optimal hygien i köket. Med våra emaljerade produkter kan du laga mat på ett sätt som sparar energi. Utformningen av kokkärlens bas och sidor lagrar värmen väl och överför den samtidigt till maten som ska tillagas, du kan därför tillaga mat mer försiktigt på en mycket lägre tillagningstemperatur jämfört med andra kokkärl och därigenom spara energi. Dessutom bevaras näringsrika och hälsosamma ingredienser bättre och smakupplevelsen förbättras!