Tillverkning och hållbarhet

Kockums Jernverk tillverkning och hållbarhet

Kockums produkter tillverkas idag på fabriker i Sverige, Serbien, Tyskland och Holland som har dokumenterat högsta kvalitet. Vi tillverkar allt inom Europa och givetvis i Sverige när möjligheten finns. Vi strävar efter att vara så närproducerade som möjligt samtidigt som vi inte kan kompromissa med vårt mål att hålla högsta möjliga kvalitet under goda förhållanden för både arbetare och miljö. De fabriker vi arbetar med innehar ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 certifikat och följer de angivna kravspecifikationerna.

Stekpanna och Bak/pizzastål

2021 lanserades Kockums svensktillverkade stekpannor och bak/pizzastål. Produktionen av dessa produkter sker i Anderstorp med omnejd och materialet som används är svenskt kolstål från SSAB. Stekpannan får sin form genom djupdragning och blästras innan den går genom en bränningslinje där vegetabiliska oljor bränns in i 350 °C. På så sätt behöver man inte göra en egen inbränning utan kan direkt börja använda den.
Bak/pizzastålet laserskärs och blästras innan det genomgår samma inbränningsprocedur som för stekpannan.

Emalj

Emalj är en borosilikatbaserad beläggning, ett extra härdat och tåligt glas. Under framställningen av emalj används endast resurser som finns rikligt i dagens natur, vår jords knappa resurser behöver därmed inte påverkas. Huvudsakligen används kiseldioxid, fältspat, borax, natrium, kalcium och metalloxider som råmaterial.
Emaljerade kokkärl är ett mycket miljövänligt alternativ, ur både hållbarhets och miljöperspektiv. Glasfodrade produkter kan bearbetas hårt och ge 100% längre livslängd jämfört med andra liknande material. Emaljerade produkter kan återvinnas utan någon större ansträngning och det är lätt att föra tillbaka de använda materialen i substanscykeln.

När det gäller kvalitet, driftseffektivitet och ekologi är emalj ett högklassigt ytskydd. Emalj innehåller inga skadliga ämnen och det finns inget behov av organiska lösningsmedel under produktionen. Det vatten som används som dispergeringsmedel under tillverkningen av våra kokkärl är inte skadligt för arbetarna och har ingen påverkan på miljön. Det använda processvattnet återvinns i moderna avloppsreningsverk och återanvänds i kretsen som nytt processvatten.

Alla våra produkter är 100% återvinningsbara. Metall kan återvinnas om och om igen. Emalj är inte brandfarligt och det uppstår ingen luftförorening under återvinningsprocessen. Eftersom emaljen är fri från klor utesluts även bildandet av dioxider. Avfall som bildas under tillverkningsprocessen återvinns.
Emaljen som används på samtliga våra produkter är fria från bly, kadmium och nickel vilket gör dem speciellt lämpade att använda till matlagning.

Emaljerat stål

Kockums emaljerade stål tillverkas i Serbien på ett 60-årigt emaljverk. Hela tillverkningen finns under ett tak, från stål till emaljering, förpackning och lastning för transport.
Stålkärnan formpressas och handtagen svetsas på. Därefter hettas produkten upp till mellan 700°–900°C och emaljen appliceras genom att produkten doppas för hand i flera omgångar.

Emaljerat gjutjärn

Tillverkningen av våra emaljerade gjutjärnsprodukter sker i Holland på ett över 100 år gammalt gjuteri och emaljverk med fokus på bästa kvalitet, till kunder med extraordinära krav.
Gjutjärnet är 100% återvunnet från exempelvis järnvägsräls och broar. Fabriken återvinner även restmaterial från den egna gjutningsprocessen. Allt material är noggrant kontrollerat för att uppfylla de högt satta kvalitetskraven.
Gjutningen sker i ca 1425°C och hela processen analyseras regelbundet för att ge slutprodukten en optimal struktur. Gjutjärnet blästras innan emaljering för att ta bort spill och erhålla den rätta ytstrukturen. Emaljen sprayas på i tre lager och när den bränns är temperatur och tid i ugnen anpassad för den specifika strukturen på gjutjärnet och vilken färg som appliceras. På så sätt kan tjockleken på emaljen minimeras med en bibehållen hög teknisk kvalitet och slutlig finish.
Tillverkningen av den rostfria knoppen sker i Bredaryd, Småland för att sedan poleras i Dörarp utanför Ljungby.

Skärbräda furu

På ett snickeri i Anderstorp tillverkas Kockums gedigna skärbrädor av svensk furu. Sammanfogade ändbitar av furu ger varje skärbräda ett unikt mönster.

Övriga träprodukter

Kockums stora sortiment av träredskap är tillverkade av ett familjeföretag i Tyskland. Den naturliga variationen i det europeiska träet gör varje produkt unik.

Transport och emballage

Vi jobbar enbart med fabriker som kan erbjuda oss en helhetslösning för att reducera transporter under tillverkningsprocessen. Transporterna från fabrikerna till vårt lager i Anderstorp sker alltid med fyllda lastbilar.
Vi använder oss av transportörer som har ett dokumenterat miljöprogram.
Allt emballage är återvinningsbart. I största möjliga mån återanvänder vi produkternas transportkartonger till kundleveranser. Kockums Jernverk är anslutet till FTI och betalar förpackningsavgifter som täcker kostnaden för att förpackningen ska kunna återvinnas till nya produkter.